sandıqça

sandıqça
is. Kiçik sandıq. Üzükləri sandıqçaya qoymaq. – <Şəhrəbanu xanım:> Şərəfnisə xanım, balam, pul sandıqçasını bura gətir. M. F. A.. Kərbəlayı Xəlil pul sandıqçasından bir karandaş çıxarıb, teleqrafçı verdiyi kağızı türkcə imzaladı. T. Ş. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • safut — I (Quba) içərisinə iynə, sap və s. qoymaq üçün küləşdən hörülmüş sandıqça. – Fatimə xalanün safudi itib, uni axtaradəm II (Quba) küləşdən toxunmuş papaq. – Mən bu gün bir safut tuxumişəm …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dürc — ə. qutu, mücrü, sandıqça …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məhfəzə — ə. 1) qutu, mücrü, sandıqça; 2) qılaf, qın …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • daxıl — is. 1. Mağaza, dükan və s. də pulların yığıldığı yeşik, sandıqça; kassa. Daxılda nə qədər pul var? Pulu daxıla qoymaq. – Puldan da yana qəti cavab verdi ki, . . indi daxılında doqquz manat tapılar. . C. M.. Mahmud daxılın üstündəki qamçını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzülmək — f. 1. Sıra ilə ipə və s. yə keçirilmək. Muncuqlar ipə düzüldü. 2. Müəyyən bir tərtib və qayda ilə bir yerə qoyulmaq, yerləşdirilmək. Uşaqlar boylarına görə düzüldülər. – Taxçalara düzülübdü bir neçə samovar, sandıqca . . və xırdavat şeylərdən. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mücrü — is. Balaca sandıqça. Taxçaya düzülübdü bir neçə boğça, köhnə papaq və bir iki mücrü. C. M.. Bir gün Həsənin əli dinc qalmayıb mücrünün dibinə girdi. B. T …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məhfəzə — is. <ər.> köhn. 1. Qab, mücrü, sandıqça. 2. Qılaf …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oyunbazlıq — is. 1. Müxtəlif gülməli oyunlar göstərmə; hoqqabazlıq. Məclis arəstə, ortalıqda bir sandıqça, içi dolu ilan, ilanları göstərib dərvişlər başladılar oyunbazlığa. N. V.. 2. məc. Kələkbazlıq, fırıldaqçılıq, fəndgirlik. <Nəcəf:> Nə qədər gec… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəkk-şübhə — is. <ər.> İnamsızlıq, inanmama, bədgümanlıq; şəkk, şübhə. Bu işin şəkk şübhəsi yoxdur. Şəkk şübhədən qurtarmaq. – <Bənna:> Rəhmətlik öləndən sonra uşaqları . . bircə otağın divarından iki sandıqça qızıl tapıblar. Yaxşı axtarsalar,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • taxça — is. <fars.> Şey qoymaq üçün divarda açılan oyuq. Taxçalara düzülübdü bir neçə samovar, sandıqça . . və xırdavat şeylərdən. C. M.. Mətbəxin divarlarında xırda taxçalar olardı. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”